Barrikade ACR-Dekor

Acrylmørtel (dekor)-belegg

Systembeskrivelse:
Barrikade ACR-Dekor er et fugefritt acrylbelegg for gulv i industri- og næringsbygg. Systemet består av velgradert, farget kvartssand, iblandet et klart (transparent) acrylbindemiddel som forsegles med en svært slitesterk og kjemikalieresistent topplakk. Beleggsystemet utlegges flytende i sjikt-tykkelser fra 3-8 mm. Barrikade ACR-Dekor leveres i en rekke fargekombinasjoner og med ulike grader av sklisikkerhet.

Bruksområder:
Barrikade ACR-Dekor er beregnet brukt i nærings- og industribygg hvor det ønskes fugefrie, slitesterke gulv, og og hvor det samtidig settes krav til estetiske og dekorative gulvflater med meget god motstandsdyktighet mot kjemiske, termiske og mekaniske belastniger (slag, støt m.m.) samt vanntetthet, og hygiene.

  • Gulv i næringsmiddelindustrien
  • Gulv i storkjøkken
  • Gulv i kjemisk industri
  • Gulv i prosessindustri

Egenskaper:
Kjemiske: Barrikade ACR-Dekor gir vanntette, fugefrie flater med god kjemikaliebestandighet, overfor syrer og alkalier. Belegget er spesielt godt egnet hvor det forekommer påkjenninger av organiske syrer og fettstoffer som for eksempel melkesyre, animalsk og vegetabilsk fett. Barrikade ACR-Dekor er bestandig overfor bensin og olje, men har begrenset bestandighet overfor sterke løsemidler.

Mekaniske: Barrikade ACR-Dekor har generelt meget gode mekaniske egenskaper og er svært slitesterkt. Belegget leveres i flere varianter m.h.t. fasthetsegenskaper og elastisitet, og kan således tilpasses de fleste aktuelle underlag og påkjenninger.Barrikade ACR-Dekor utlegges flytende som en sementmørtel/påstøp og tilpasses rørgjennomføringer, avslutninger mot sluk og lignende, slik at det ikke dannes svake punkter på den ferdige flaten.Barrikade ACR-Dekor inneholder ikke eksterne mykgjørere som kan endre beleggets egenskaper over tid.

Termiske: Barrikade ACR-Dekor har på bakgrunn av systemets sammensetning og tykkelse generelt god motstandsdyktighet mot termiske sjokk (kaldt og varmt vann). Økt beleggtykkelse, 6-8 mm, vil ytterligere forbedre disse egenskapene og anbefales derfor benyttet i områder hvor det forekommer ekstreme temperaturpåkjenninger i form av steamrengjøring.

Oppbygging:

Systemdatablad Barrikade ACR-DEKOR

Acryl primer
Acryl-bindemiddel og farget kvartssand
Acryl topplakk

ACR

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ed produktene. Eventuelt ansvar er begrenset voppad til produktenes kostnad.

(Tekst er tatt fra Barrikade® systemdatablad fra Hesselberg)