Barrikade Deco Flakes

Systembeskrivelse:
Barrikade Deco Flakes  er et fugefritt epoxybelegg for gulv i garderober, korridorer etc Systemet består av pigmentert selvutjevnende Epoxy istrødd flakes og toppet med en UV bestandig klar polyuretan lakk. Barrikade Deco Flakes kan leveres med ulike bunnfarger og ulike farger på flakes.

Bruksområder:
Barrikade DECO Flakes er beregnet brukt i  innemiljøer hvor det ønskes dekorative og slitesterke gulvflater med lang levetid, og som samtidig er renholdsvennlige og som gir et godt bruksmiljø (komfort, lyd, utseende).

  • Gulv i garderober
  • Gulv i korridorer
  • Kantine
  • Gulv på skoler/sykehus etc.

Egenskaper:
Kjemiske: Barrikade Deco Flakes gir vanntette, fugefrie flater med god bestandighet overfor mange kjemikalier. Belegget er godt egnet der hvor det forekommer påkjenninger fra alkalier, olje, fett og løsemidler, men har begrensninger når det gjelder svært høye syrekonsentrasjoner.

Mekaniske: Barrikade Deco Flakes har generelt gode mekaniske egenskaper mot slag og støt og er svært slitesterk.

Termiske: Barrikade Deco Flakes har på bakgrunn av sin oppbygging og tykkelse begrenset motstands- dyktighet mot termiske sjokk som følge av steamrengjøring og bruk av vekselvis varmt og kaldt vann.

Oppbygging:

Epoxyprimer:            Barrikade EP-BP LY
Bunnfarge:                Barrikade EP SL  Tykkelse 1,5 mm
Topplakk:                 Barrikade EP Steno, To strøk

Tekniske data:

Deko flakes

(Tekst er tatt fra Barrikade® systemdatablad fra Hesselberg)