Barrikade EP-Kompakt

Maskinglattet epoxy-mørtelbelegg

Systembeskrivelse:
Barrikade EP-Kompakt er et fugefritt epoxybelegg for gulv i industri- og næringsbygg. Systemet er et maskinglattet belegg som består av farget, velgradert kvartssand, iblandet et klart (transparent) epoxybindemiddel som forsegles med en slitesterk og kjemikalieresistent, klar topplakk. Beleggsystemet utlegges flytende i skjikttykkelser fra 2,5 – 3 mm. Barrikade EP- Kompakt leveres i en rekke fargekombinasjoner og med ulike grader av sklisikkerhet.

Bruksområder:
Barrikade EP-Kompakt er beregnet brukt i industri og næringsbygg hvor det ønskes fugefrie, slitesterke og dekorative gulvflater med god motstandsdyktighet mot kjemiske og mekaniske belastninger (slag, støt mm.), samt vanntetthet og hygiene. Den maskinglattede overflaten gir en spesielt god overflate med finish som egner seg for:

  • Utstillingslokaler / messehaller
  • Prosess / næringsmiddelindustri
  • Lager
  • Farmasøytisk industri
  • Elektronikkindustri
  • Grafisk industri
  • Sekundære arealer

Egenskaper:
Kjemiske: Barrikade EP-Kompakt gir vanntette, fugefrie flater med god bestandighet overfor mange kjemikalier. Belegget er godt egnet der hvor det forekommer påkjenninger fra alkalier, olje, fett og løsemidler, men har begrensninger når det gjelder svært høye syrekonsentrasjoner.

Mekaniske: Barrikade EP-Kompakt har generelt gode mekaniske egenskaper mot slag og støt og er svært slitesterk.

Termiske: Barrikade EP-Kompakt har på bakgrunn av sin oppbygging og tykkelse begrenset motstandsdyktighet mot termiske sjokk og ekstreme temperaturpåkjenninger i områder hvor steam-rengjøring er normal praksis.

Barrikade EP-KOMPAKT

Underlaget forbehandles i følge produsentens spesifikasjoner.

  • Epoxy primer: Barrikade EP-TP
  • Epoxy belegg: Barrikade EP-TP med filler istrødd farget kvartssand til metning og deretter maskinglattet
  • Top coat: Barrikade EP-TP (blank overflate), Barrikade PU-Matt (matt overflate)

Tykkelse: 2,5 – 3,0 mm
Farge: Se eget fargekart for kvartssand.

EP

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

 (Tekst er tatt fra Barrikade® systemdatablad fra Hesselberg)