Barrikade EP-Mono

Selvutjevnende epoxybelegg

Systembeskrivelse:
Barrikade EP-Mono er et fugefritt epoxybelegg for gulv i industri- og næringsbygg. Systemet består av primer og selvutjevnende epoxy som utlegges flytende i sjikttykkelser fra

1,5 – 3,0 mm. Barrikade EP-Mono leveres i 8 standardfarger og fremtrer med en jevn og blank overflate med høy lysrefleksjon.

Bruksområder:
Barrikade EP-Mono er beregnet brukt i industri- og næringsbygg hvor det ønskes gulv med god slitestyrke og kjemikalieresistens, vanntetthet og god renholdsvennlighet/hygiene, som:

  • Lett produksjon
  • Lager/ekspedisjonslokaler
  • Laboratorier/legemiddelindustri
  • Stormarkeder/kjøpesentra
  • Institusjonsbygg
  • Korridorer/gangarealer m.m.

Egenskaper:
Kjemiske: Barrikade EP-Mono gir vanntette, fugefrie flater med meget god bestandighet overfor de fleste kjemikalier. Belegget er spesielt godt egnet hvor det forekommer påkjenninger fra alkalier, olje, fett og løsemidler, men har begrensninger når det gjelder svært høye syre-konsentrasjoner. (Se resistensliste).

Mekaniske: Barrikade EP-Mono har generelt svært god slitestyrke når det gjelder påkjenninger fra nylon- og gummihjul, men vil ha begrenset slitestyrke mot kjøring med piggdekk, kjetting m.m. Belegget leveres i flere varianter m.h.t. fasthetsegenskaper/elastisitet og kan således tilpasses de fleste aktuelle bruksområder og underlag.

Termiske: Barrikade EP-Mono har på bakgrunn av sin oppbygging og tykkelse begrenset eller ingen motstandsdyktighet mot termiske sjokk som følge av steamrengjøring og bruk av veksel-vis varmt og kaldt vann.

Barrikade EP-MONO

Primer: Barrikade EP-PB
Bindemiddel og fyllstoffer: Barrikade EP-SL fylt med fyllstoff

Mono

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

(Tekst er tatt fra Barrikade® systemdatablad fra Hesselberg)