Barrikade EP-Multi

Epoxyslurry (multicoat) belegg

Systembeskrivelse:
Barrikade EP-Multi er et fugefritt epoxybelegg for gulv i industri- og næringsbygg. Systemet består av et grunnsjikt med selvutjevnende epoxy som avstrøs til overskudd med tørket, velgradert kvarts- eller spesialsand (Dynagrip), og deretter forsegles med en slitesterk og kjemikalieresistent topcoat. Beleggsystemet utlegges flytende i sjikttykkelser fra 2 til 7 mm.

Barrikade EP-Multi leveres i 8 standardfarger og med ulike grader av sklisikkerhet.

Bruksområder:
Barrikade EP-Multi er beregnet brukt i industri og næringsbygg hvor det ønskes fugefrie, slitesterke gulv og samtidig settes krav til god motstandsdyktighet mot kjemiske og mekaniske belastninger (slag, støt m.m.), samt vanntetthet, renholdsvennlighet og hygiene.

  • Lager / kjøreganger
  • Verksted / produksjon
  • Næringsmiddelindustri
  • Varemottak / ramper m.m.

Egenskaper:
Kjemiske: Barrikade EP-Multi gir vanntette fugefrie flater med god bestandighet overfor de fleste kjemikalier. Belegget er spesielt godt egnet hvor det forekommer påkjenninger fra olje, fett, løsemidler etc., men har begrensninger når det gjelder svært høye syrekonsentrasjoner.

Mekaniske: Barrikade EP-Multi har generelt meget gode mekaniske egenskaper og er svært slitesterkt. Belegget leveres i flere varianter m.h.t. fasthetsegenskaper/elastisitet, og kan ved bruk av spesialsand (Dynagrip) som tilslagsmateriale oppnå ekstremt god slitestyrke.

Termiske: Barrikade EP-Multi har i tykkelser

4-5 mm god motstandsdyktighet mot mildere termiske sjokk (bruk av varmt/kaldt vann). Økt beleggstykkelse, 6-7 mm, vil ytterligere forbedre disse egenskapene og anbefales derfor benyttet i områder hvor det forekommer ekstreme temperaturpåkjenninger i form av for eksempel steamrengjøring.

Barrikade EP-MULTI

Primer: Barrikade EP-PB
Bindemiddel: Barrikade EP-SL som avstrøs med sand til metning
Pigmentert topplakk: Barrikade EP-SL

Multi

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

(Tekst er tatt fra Barrikade® systemdatablad fra Hesselberg)