Barrikade PU-Screed

PU Screed er et beleggsystem som tåler mye varme.
Termabillitet på 120 gr.
Systemet brukes på storkjøkken, meieri og slakteri.

Referanser: Måltides Hus 1000m2, Gastronomisk instetutt 300m2, Clarion Holtell kjøkken, Conoco Phillips Kjøkken og Helgø Mat Mariero 500m2

Polyuretan mørtelbelegg

Systembeskrivelse:
Barrikade PU-Screed er et vannbasert polyuretan mørtelbelegg for gulv i industribygg i aggressive miljøer. Belegget er svært slitesterkt, det tåler høye temperaturbelastninger og er svært resistent i forhold til kjemikalier.

Barrikade PU-Screed gir en matt, sklisikker og fugefri overflate. Leveres i standardfarger grå, rød og gul.

Bruksområder:
Barrikade PU-Screed er spesielt egnet for områder med stor kjemisk, termisk og mekanisk belastning

som næringsmiddelindustri, kjemisk industri og prosessindustri. Benyttes der det ønskes fugefrie, slitesterke og dekorative gulvflater med god motstandsdyktighet mot kjemiske, termiske og mekaniske belastninger (slag, støt m.m.) samt sklisikring, vanntetthet og god hygiene.

Egenskaper:
Kjemiske: Barrikade PU-Screed gir vanntette, fugefrie flater med god bestandighet overfor mange kjemikalier. Belegget er meget godt egnet hvor det forekommer påkjenninger fra alkalier, olje, fett og aromatiske og alifatiske løsemidler. Har utmerket resistans mot både uorganiske og organiske syrer.

Se – resistensliste. Noen av disse kjemikaliene kan medføre misfarging uten at dette påvirker beleggets funksjonalitet.

Mekaniske: Barrikade PU-Screed har meget gode mekaniske egenskaper mot slag, støt, og er svært slitesterkt.

Termiske: Barrikade PU-Screed har på bakgrunn av sin oppbygging og høye tykkelse, utmerket motstands-dyktighet mot termiske sjokk som følge av steam-rengjøring og bruk av vekselvis varmt og kaldt vann.

9 mm belegg tåler temperaturbelastning opp til 120o C.

Underlag / forbehandling:
Underlaget må være tørt, rent og fritt for olje, fett og annet smuss. Forbehandles med slyngrensing, fresing eller diamantsliping. Gulvet primes med epoxyprimer for å hindre at luft i betongen trenger inn i belegget og lager blærer i overflaten. Primer strøs av med ufarget kvarts. Områder med stor konsentrasjon av varme, så som rundt sluk, primes ikke.

Det lages forankringer ned i betonggulvet 15 cm fra vegger, sluk og søyler. Disse skal være 20 mm dype og 8 mm brede.

Oppbygging:
Primer: Barrikade EP-PB
Belegg: PU-Screed

Barrikade PU-Screed legges ut med stiftrake og piggrulles. Alternativt glattes med brett. Belegget legges ut i striper og skjøtene mellom hver stripe legges «vått i vått». Det etterrulles dersom en ønsker en glattere overflate som er mest mulig lett å holde ren.

Hulkiler, oppbygging av fall til sluk og lokal avretting kan utføres med en mørtel basert på samme bindemiddel blandet med en spesialfiller.

PU_screed

Produktene som inngår må lagres tørt og frostfritt, og kan lagres i 12 mnd. uten at kvaliteten forringes.

(Tekst er tatt fra Barrikade® systemdatablad fra Hesselberg)