Barrikade steinbelegg

Natursteinsbelegg for utendørsarealer

Systembeskrivelse:
Barrikade Steinbelegg er et fugefritt natursteinsbelegg for utendørsarealer. Systemet består av vasket og tørket naturstein iblandet et upigmentert fleksibelt polyuretanbindemiddel som gir en attraktiv, sikker, slitesterk og vedlikeholdsvennlig flate.

Barrikade Steinbelegg er diffusjonsåpent.

Barrikade Steinbelegg leveres i en rekke ulike naturfarger og steinkvaliteter. Systemet kan leveres med ulike steinstørrelser og med ulik tykkelse. Minimum tykkelse er 15 mm. For arealer med biltrafikk anbefales 18 mm.

Bruksområder:
Barrikade Steinbelegg er beregnet brukt på plasser/torg, oppkjørsler, inngangspartier, parkeringsplasser, gårdsrom, gangveier etc. Det er velegnet for å skape et attraktivt utemiljø til prestisjebygg, bolighus og offentlige arealer.

Egenskaper:
Barrikade Steinbelegg har god vedheft til de aller fleste aktuelle underlag. Underlaget må være fast og stabilt, og det må være en god dreneringsløsning. Systemet kan benyttes på så vel nytt som eksisterende asfalt- og betongunderlag, så vel som på stål og tre. Belegget er i seg selv frostsikkert, men vil følge deformasjoner i underlaget hvis dette ikke er stabilt. Barrikade Steinbelegg er utviklet for å skape et naturlig inntrykk av naturstein og har en jevn og tett overflate. Barrikade Steinbelegg er slitesterkt og krever minimalt med vedlikehold – se FDV. Levetid vil først og fremst være avhengig av mekanisk belastning fra kjøretøyer/maskiner. Der det hovedsakelig er gangtrafikk vil belegget ha lang levetid. Renoveringen vil bestå i å rengjøre eksisterende flate og legge på nytt belegg.

Oppbygging:
Eksisterende asfalt rengjøres. Belegget kan legges på asfalt med ujevn og dårlig overflate. Betongunderlag krever priming. Bindemiddelet leveres i to komponenter som blandes med en kraftig mekanisk blander i minimum 3 min. Anbefalt mengde stein-materiale og sand tilsettes i blandemaskin/ blandedunk, deretter tilsettes det ferdig blandede bindemiddel.

NB! Det er viktig å bruke lik blandetid på hver blanding. Blandingen med bindemiddel og stein fordeles med leggekasse eller avstandsrive. Belegget glattes for hånd med brett eller med glattehelikopter. Anbefalt installasjonstemperatur: 5 – 300C i underlaget. Flatene belegget installeres på må være tørre. Det kan regne 2 – 3 timer etter at belegget er lagt, uten at dette har noen konsekvens.

Barrikade Steinbelegg

(Tekst er tatt fra Barrikade® systemdatablad fra Hesselberg)