Lillehammer sykehus

Utvendig belegg ved inngangs område.
System Barrikade Steinbelegg, farger Grått fjell og Høst
Areal ca 750 m2
Belegget er lagt på Betong dekke.