Utebelegg

Utearealer

Utearealer er et fellesbegrep på plasser, veier, sykkelstier, gangveier, oppkjørsler, inngangspartier, gårdsrom etc. Kravene vil være ulike i forhold til bruken av arealet.

Rundt bygninger, på plasser og i rekreasjonsområder er det estetiske uttrykket viktig. Folk trives bedre når det er pent rundt dem. I arealer med større belastninger som oppkjørsler er funksjonalitet i forhold til trafikk viktig. Levetid og vedlikeholdsvennlighet vil alltid stå sentralt.

Tekst tatt fra vår leverandør.